Mobiliteit

Vervoer van bezoekers, leveranciers, teams.

Ambitie : zorgen dat iedereen gebruik maakt van de meest duurzame optie om naar het CM.com Circuit Zandvoort te komen.

 

Bezoekers

Bezoekers bieden we geen mogelijkheden om te parkeren in Zandvoort. Op die manier kan iedereen gebruik maken van de meest duurzame opties, op basis van het advies. Alle informatie over vervoer is te vinden op: https://dutchgp.com/vervoer/. Dit wordt uitgevoerd door uitbreiding van de spoorcapaciteit, het fietsenplan, busvervoer op HVO brandstof, duurzaam reisadvies en tijdelijke elektrische laadvoorzieningen. Onze partner PON levert een belangrijke bijdrage aan onze mobiliteitsplan.

Leveranciers

Wij vragen onze leveranciers om het aantal vervoersbewegingen te beperken, door middel van slimme logistieke planning. Daarnaast vragen we onze leveranciers om, waar mogelijk, gebruik te maken van elektrisch vervoer of vervoer op waterstof.

Teams

Voor de Teams heeft Formula 1 de Net Zero Carbon Strategy ontwikkeld. Op https://corp.formula1.com/sustainability/ is alle informatie over het duurzame beleid van Formula 1 te lezen.