Positieve economische en social impact Dutch Grand Prix 2021

In september keerde de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix terug in Nederland. Tienduizenden bezoekers reisde af naar CM.com Circuit Zandvoort en miljoenen mensen wereldwijd genoten mee via tv of online. Vriend en vijand waren het al snel met elkaar eens; het evenement was een groot succes. De Breda University of Applied Sciences (BUas) heeft een wetenschappelijk onderzoek afgerond naar de economische, sociale en maatschappelijke impact van het evenement en daaruit bleek dat de terugkeer van het evenement ook veel positieve effecten heeft op de regio.

Positieve economisch impact
De Dutch Grand Prix heeft geleid tot een hoop extra bestedingen in Zandvoort en de regio. Door het evenement werden er € 22,3 miljoen aan additionele bestedingen in Zandvoort en € 44,5 miljoen aan additionele bestedingen in de Metropool Regio Amsterdam (inclusief Zandvoort) gedaan. Deze extra bestedingen heeft 244 banen in Zandvoort en 498 banen in de MRA-regio (inclusief Zandvoort) opgeleverd. Opvallend is dat deze cijfers, zelfs met 2/3 van de totale capaciteit als gevolg van de Corona-maatregelen, hoger uitvallen dan de voorspellingen uit het Desicio onderzoek van 2017. 

Positieve sociaal en maatschappelijke impact
De bewoners, ondernemers en bezoekers waren eensgezind over hoe zij de Dutch Grand Prix beleefd hebben. Bewoners waren onder de indruk van het evenement (87,2%) en hebben enorm genoten (88,9%) van de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Ook de ondernemers waren te spreken over de sfeer in het dorp en in hun bedrijf (8,7 voor de sfeer in het dorp en een 8,4 voor de sfeer in het eigen bedrijf). De bezoekers genoten ook van de goede sfeer in Zandvoort: 93% is het eens of helemaal eens met de stelling ‘er hangt een goede sfeer in het dorp’ en 92% van de bezoekers voelde zich welkom.

Zandvoort goed bereikbaar
Het ambitieuze mobiliteitsplan van de Dutch Grand Prix heeft geresulteerd in boven verwachting positieve cijfers met betrekking tot de duurzaamheidseis. De doelstelling was om in drie jaar een autoloos evenement te zijn, iets wat met minder dan 5% van de bezoekers met de auto naar de eindbestemming komen, al in 2021 grotendeels is behaald. Het evenement bleef, door deze spreiding van de verschillende vervoersmiddelen, heel goed bereikbaar en de in- en uitstroom verliep goed.

 Bovenstaande resultaten en nog veel meer resultaten van dit onderzoek zijn op 26 januari hier gepubliceerd.